طراحی نما کامپوزیت وبلای رزمی

طراحی نما کامپوزیت وبلای رزمی-طراحی جهت اجرای نمای کامپوزیت ، چوب ترموو برای ساختمان مسکونی . طراحی براساس رنگ های مدنظر کارفرما و با توجه به ضوابط شهرداری و همچنین قوائد معماری در طراحی بدنه ی شهری جهت ایجاد فضای بصری مطلوب.

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت ، چوب ترموو ، سنگ قیچی
کارفرما : جناب آقای رزمی

کاربری: مسکونی

طراح نمای ساختمان: ایمان مهدوی

نرم افزار مورد استفاده : Autodesk Autocad 2014 – Autodesk 3Dmax Studio 2014&Vray – Photoshop Cs6

تاریخ طراحی پروژه : ۱۵ دی ۱۳۹۵

مساحت طراحی شده :  حدود ۲۰۰ مترمربع

محل پروژه ساختمانی: تهران

طراحی نما کامپوزیت وبلای رزمی

تصاویری از طراحی های انجام شده با متریال کامپوزیت ، چوی ترموو جهت اجرای نمای کامپوزیت و چوب ترموو  مشاهده می نمایید. نوع طراحی با توجه به نظر کارفرما به اجرای نمای کامپوزیت و چوب ترموو با رنگ های استفاده شده در تصاویر و همچنین با هدف ایجاد فضای بصری مناسب برای خیابان طراحی گردیده است . همچنین کلیه ضوابط شهرداری و ضوابط معماری در طرح یاد شده رعایت گردیده است .

طراحی نما کامپوزیت وبلای رزمی-طراحی جهت اجرای نمای کامپوزیت ، چوب ترموو برای ساختمان مسکونی . طراحی براساس رنگ های مدنظر کارفرما و با توجه به ضوابط شهرداری و همچنین قوائد معماری در طراحی بدنه ی شهری جهت ایجاد فضای بصری مطلوب.

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت ، چوب ترموو ، سنگ قیچی
کارفرما : جناب آقای رزمی

کاربری: مسکونی

طراح نمای ساختمان: ایمان مهدوی

نرم افزار مورد استفاده : Autodesk Autocad 2014 – Autodesk 3Dmax Studio 2014&Vray – Photoshop Cs6

تاریخ طراحی پروژه : ۹ بهمن ۱۳۹۵

مساحت طراحی شده :  حدود ۲۰۰ مترمربع

محل پروژه ساختمانی: تهران

طراحی نمای کامپوزیت ساختمان مسکونی

تصاویری از طراحی های انجام شده با متریال کامپوزیت ، چوب ترموو جهت اجرای نمای کامپوزیت و چوب ترموو  مشاهده می نمایید. نوع طراحی با توجه به نظر کارفرما به اجرای نمای کامپوزیت و چوب ترموو با رنگ های استفاده شده در تصاویر و همچنین با هدف ایجاد فضای بصری مناسب برای خیابان طراحی گردیده است . همچنین کلیه ضوابط شهرداری و ضوابط معماری در طرح یاد شده رعایت گردیده است .