طراحی نمای کامپوزیت

طراحی نمای کامپوزیت-طراحی جهت اجرای نمای کامپوزیت برای ساختمان اداری تجاری . طراحی براساس رنگ های مدنظر کارفرما و با توجه به ضوابط شهرداری و همچنین قوائد معماری در طراحی بدنه ی شهری جهت ایجاد فضای بصری مطلوب.

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت
کارفرما : در دست پیگیری

کاربری: اداری – تجاری

طراح نمای ساختمان: مهندس ایمان مهدوی

نرم افزار مورد استفاده : Autodesk Autocad 2014 – Autodesk 3Dmax Studio 2014&Vray – Photoshop Cs6

تاریخ طراحی پروژه : ۱۰ اردیبهشت ۹۵

مساحت طراحی شده :  حدود ۷۰۰ مترمربع

محل پروژه ساختمانی: تهران

طراحی نمای کامپوزیت

طراحی نمای کامپوزیت

طراحی نمای کامپوزیت ساختمان اداری تجاری

تصاویری از طراحی های انجام شده با متریال کامپوزیت جهت اجرای نمای کامپوزیت  مشاهده می نمایید. نوع طراحی با توجه به نظر کارفرما به اجرای نمای کامپوزیت با رنگ های استفاده شده در تصاویر و همچنین با هدف ایجاد فضای بصری مناسب برای خیابان طراحی گردیده است . همچنین کلیه ضوابط شهرداری و ضوابط معماری در طرح یاد شده رعایت گردیده است .

طراحی جهت اجرای نمای کامپوزیت برای ساختمان اداری تجاری جناب آقای احمدی – طراحی ۷۰۰ متر مربع کامپوزیت برای ساخنمان اداری تجاری جناب آقای احمدی

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت
کارفرما : جناب آقای احمدی

کاربری: اداری – تجاری

طراح نمای ساختمان: مهندس ایمان مهدوی

نرم افزار مورد استفاده : Autodesk Autocad 2014 – Autodesk 3Dmax Studio 2014&Vray – Photoshop Cs6

تاریخ طراحی پروژه : ۱۰ اردیبهشت ۹۵

مساحت طراحی شده : ۷۰۰ متر مربع

محل پروژه ساختمانی: تهران

طراحی نمای کامپوزیت

 

طراحی نمای کامپوزیت ساختمان اداری تجاری

تصاویری از طراحی های انجام شده با متریال کامپوزیت جهت اجرای نمای کامپوزیت  مشاهده می نمایید. نوع طراحی با توجه به نظر کارفرما به اجرای نمای کامپوزیت با رنگ های استفاده شده در تصاویر و همچنین با هدف ایجاد فضای بصری مناسب برای خیابان طراحی گردیده است . همچنین کلیه ضوابط شهرداری و ضوابط معماری در طرح یاد شده رعایت گردیده است .