طراحی داخلی تاکسی بار تهران

طراحی داخلی تاکسی بار تهران-طراحی جهت اجرای نمای داخلی برای ساختمان اداری تجاری . طراحی براساس رنگ های مدنظر کارفرما و با توجه به ضوابط شهرداری و همچنین قوائد معماری در طراحی بدنه ی شهری جهت ایجاد فضای بصری مطلوب.

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : متفاوت
کارفرما : در دست پیگیری

کاربری: اداری – تجاری

طراح نمای ساختمان: گروه طراحان پارسیماژ

نرم افزار مورد استفاده : Autodesk Autocad 2014 – Autodesk 3Dmax Studio 2014&Vray – Photoshop Cs6

تاریخ طراحی پروژه : ۲۰ خرداد ۱۳۹۳

مساحت طراحی شده :  حدود ۴۲۰ مترمربع

محل پروژه ساختمانی: تهران

طراحی داخلی تاکسی بار تهران

تصاویری از طراحی های انجام شده با متریال کامپوزیت جهت اجرای نمای داخلی  مشاهده می نمایید. نوع طراحی با توجه به نظر کارفرما به اجرای نمای کامپوزیت با رنگ های استفاده شده در تصاویر و همچنین با هدف ایجاد فضای بصری مناسب برای خیابان طراحی گردیده است . همچنین کلیه ضوابط شهرداری و ضوابط معماری در طرح یاد شده رعایت گردیده است .

طراحی داخلی تاکسی بار تهران-طراحی جهت اجرای نمای داخلی برای ساختمان اداری تجاری . طراحی براساس رنگ های مدنظر کارفرما و با توجه به ضوابط شهرداری و همچنین قوائد معماری در طراحی بدنه ی شهری جهت ایجاد فضای بصری مطلوب.

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : متفاوت
کارفرما : در دست پیگیری

کاربری: اداری – تجاری

طراح نمای ساختمان: گروه طراحان پارسیماژ

نرم افزار مورد استفاده : Autodesk Autocad 2014 – Autodesk 3Dmax Studio 2014&Vray – Photoshop Cs6

تاریخ طراحی پروژه : ۲۰ خرداد ۱۳۹۳

مساحت طراحی شده :  حدود ۴۲۰ مترمربع

محل پروژه ساختمانی: تهران

طراحی نمای کامپوزیت ساختمان اداری تجاری

تصاویری از طراحی های انجام شده با متریال های متفاوت جهت اجرای نمای داخلی  مشاهده می نمایید. نوع طراحی با توجه به نظر کارفرما به اجرای نمای داخلی با رنگ های استفاده شده در تصاویر و همچنین با هدف ایجاد فضای بصری مناسب برای خیابان طراحی گردیده است . همچنین کلیه ضوابط شهرداری و ضوابط معماری در طرح یاد شده رعایت گردیده است .