ساختمان چهارراه مسجد شهرک غرب

تلفیق ترموود و کامپوزیت پانل