ساختمان چهارباغ

۵۰۰ مترمربع ترمووود و ۶۰۰مترمربع نمای کامپوزیت پانل