روش های اجرای چوب ترمو

روش های اجرای چوب ترمو-برای زیرسازی از شبکه پروفیل آهنی ۴۰*۴۰ میلی‌متر که حداکثر فاصله بین آن‌ها ۶۰ سانتی‌متر است استفاده می‌شود. در ساختمان‌های سیمانی اگر سطح پئشش سیمانی صاف و صیقلی بوده و حداقل ضخامت سیمان ۵ سانتی‌متر باشد نیازی به استفاده از شبکه پروفیل آهنی برای زیرسازی نمی‌باشد. سپس چوب زیرسازی را که بهتر است اشباع‎شده یا ترمو باشد بر روی دیوار سیمانی یا پروفیل‌های آهنی پیچ می‌نماییم. اگر در زیرسازی از چوب خام غیراشباع استفاده شود، در مرور زمان چوب زیرسازی دچار انبساط و انقباض یا پوسیدگی شده و نما را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

سپس پروفیل چوب نما را که قبلن همه وجوه آن رنگ شده است با پیچ بر روی چوب زیرسازی نصب می‌شود. استاندارد فاصله پیچ‌ها از لبه‌های چوب نما و از یکدیگر باید رعایت شود.

البته جزئیات اجرای چوب ترمو در نما بسته به نوع پروفیل انتخابی متفاوت است اما به طور کلی در شکل ذیل تشریح شده است.

درباره چوب ترمو