روش ثابت (Fixing)

روش ثابت (Fixing)-در مرحله اول که آن را زیرسازی می‌نامیم شبکه‌ای متشکل از پروفیل آهنی با مقاطع ۴۰*۴۰ میلی‌متر و یا ۲۰*۴۰ میلی‌متر بر روی اسکلت ساختمان و بر اساس طرح کلی نما اجرا می‌شود. سپس ورق کامپوزیت که به صورت خام به کارگاه منتقل شده است، بر اساس طراحی و نقشه‌های مصوب، برش، شیار و خم داده شده و به صورت کاست بر روی زیرسازی آهنی به صورت برگرداندن لبه ورق و یا نبشی آلومینیومی با پیچ یا پرچ نصب می‌گردد. به دلیل فیکس و ثابت شدن ورق با پیچ و پرچ بر روی زیرسازی، این روش را فیکسینگ می‌نامند. پس از اتمام کار ژوئن یا شیار بین ورق‌ها آب‌بند می‌شود.

روش ثابت (Fixing)

روش ثابت (Fixing)

مزایای روش فیکس

  • هزینه اجرا در این روش با توجه به کیفیتی که به دست می‌دهد مقرون به صرفه‌تر از روش هنگ است.
  • سرعت اجرا در نماهای با حجم متوسط و کوچک با این روش بالاتر است.
  • این روش متداول‌ترین روش اجرای نمای کامپوزیت پانل در ایران است و به همین دلیل هرگونه اصلاحات احتمالی یا تعویض بخش‌های آسیب‌دیده نما با هزینه کم‌تر میسر خواهد بود.
  • در این روش امکان تعویض یا جداسازی پانل به صورت جداگانه وجود دارد.
  • در این روش به علت خم و برش ورق در محل پروژه امکان به دست دادن طراحی‌ها و فرم‌های پیچیده‌تر و همچنن در ابعاد کوچک‌تر بیش‌تر میسر است.
  • آب‌بندی در این روش به صورت کامل و حرفه‌ای (از نظر اصول آب‌بندی) صورت می‌گیرد.