اجرای نمای کامپوزیت کلانتری ۱۴۱

اجرای نمای کامپوزیت کلانتری ۱۴۱-۷۰۰ مترمربع نماسازی با ورق کامپوزیت که در به صورت  بازسازی کامل نمای کامپوزیت کلانتری ۱۴۱ شهرک گلستان طی بازه سه ماهه انجام پذیرفت.

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت

کارفرما : جناب آقای سرگرد طالبی

طراح نمای ساختمان: مهندس نیلوفر پارسا

سرپرست اجرایی :مهندس آمین پیرزاده

تاریخ اجرای پروژه : ۱۲ اسفند ۹۲

تاریخ اتمام پروژه : ۱۵ اردیبهشت ۹۳

محل اجرای پروژه ساختمانی: تهران – شهرک گلستان – بلوار امیرکبیر – بلوار گل‎ها – انتهای یاس هفتم

اجرای نمای کامپوزیت کلانتری ۱۴۱

اجرای نمای کامپوزیت کلانتری ۱۴۱

تصاویری از مراحل بازسازی ساختمان اندیشه عمران محیط و  اجرای نمای کامپوزیت و شیشه فریم لس و نحوه قرار گرفتن ورق کامپوزیت را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای این ساختمان ،روش Fix (فیکس ) می باشد.مطابق طرح سه بعدی نمای ساختمان پس از تایید کارفرمای محترم طی بازه حدودا سه ماهه پروژه تکمیل گردید.

اجرای ناجرای نمای کامپوزیت کلانتری ۱۴۱-۷۰۰ مترمربع نماسازی با ورق کامپوزیت که در به صورت  بازسازی کامل نمای کامپوزیت کلانتری ۱۴۱ شهرک گلستان طی بازه سه ماهه انجام پذیرفت.

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت

کارفرما : جناب آقای سرگرد طالبی

طراح نمای ساختمان: مهندس نیلوفر پارسا

سرپرست اجرایی :مهندس آمین پیرزاده

تاریخ اجرای پروژه : ۱۲ اسفند ۹۲

تاریخ اتمام پروژه : ۱۵ اردیبهشت ۹۳

محل اجرای پروژه ساختمانی: تهران – شهرک گلستان – بلوار امیرکبیر – بلوار گل‎ها – انتهای یاس هفتم

اجرای نمای کامپوزیت کلانتری ۱۴۱

تصاویری از مراحل بازسازی ساختمان اندیشه عمران محیط و  اجرای نمای کامپوزیت و شیشه فریم لس و نحوه قرار گرفتن ورق کامپوزیت را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای این ساختمان ،روش Fix (فیکس ) می باشد.مطابق طرح سه بعدی نمای ساختمان پس از تایید کارفرمای محترم طی بازه حدودا سه ماهه پروژه تکمیل گردید.