اجرای نمای کامپوزیت کارواش همت

اجرای نمای کامپوزیت کارواش همت-۴۷۰ مترمربع نماسازی با ورق کامپوزیت در فاز اول و ۱۲۰۰ مترمربع در فاز دوم که به دلیل مشکلات ممانعت قانونی شهرداری پروژه به اتمام نرسیده است.

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت

کارفرما : جناب آقای نیک‌نفس

طراح نمای ساختمان: مهندس فواد آذرهمایون

سرپرست اجرایی : آقای رضا رضایی

تاریخ اجرای پروژه : ۱۲ مهر ۹۲

تاریخ اتمام پروژه : ۲۰ اسفند ۹۲

محل اجرای پروژه ساختمانی: تهران – سعادت‌آباد – بالاتر از چهارراه مسجد – نبش خیابان سی‌ام

اجرای نمای کامپوزیت کارواش همت

 

تصاویری از مراحل فنی  اجرای نمای  کامپوزیت کارواش همت و نحوه قرار گرفتن ورق کامپوزیت استفاده شده  را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای کامپوزیت این ساختمان ،روش Fix (فیکس ) می باشد. مطابق طرح سه بعدی نمای ساختمان که از طرف  کارفرمای محترم ارائه گردید و طی بازه حدودا ۶ ماهه فاز نخست پروژه تکمیل گردید.

اجرای نمای کامپوزیت کارواش همت-۴۷۰ مترمربع نماسازی با ورق کامپوزیت در فاز اول و ۱۲۰۰ مترمربع در فاز دوم که به دلیل مشکلات ممانعت قانونی شهرداری پروژه به اتمام نرسیده است.

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت

کارفرما : جناب آقای نیک‌نفس

طراح نمای ساختمان: مهندس فواد آذرهمایون

سرپرست اجرایی : آقای رضا رضایی

تاریخ اجرای پروژه : ۱۲ مهر ۹۲

تاریخ اتمام پروژه : ۲۰ اسفند ۹۲

محل اجرای پروژه ساختمانی: تهران – سعادت‌آباد – بالاتر از چهارراه مسجد – نبش خیابان سی‌ام

اجرای نمای کامپوزیت کارواش همت

اجرای نمای کامپوزیت کارواش همت

تصاویری از مراحل فنی  اجرای نمای  کامپوزیت کارواش همت و نحوه قرار گرفتن ورق کامپوزیت استفاده شده  را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای کامپوزیت این ساختمان ،روش Fix (فیکس ) می باشد. مطابق طرح سه بعدی نمای ساختمان که از طرف  کارفرمای محترم ارائه گردید و طی بازه حدودا ۶ ماهه فاز نخست پروژه تکمیل گردید.