اجرای نمای کامپوزیت ورودی استخر ارم

اجرای نمای کامپوزیت ورودی استخر ارم سعادت آباد-۴۰ مترمربع نماسازی با ورق کامپوزیت به صورت سر در طبقاتی و به عبارتی تابلو به همراه حروف چلنیوم فارسی و انگلیسی  اجرا شده است.

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت

کارفرما : جناب آقای بلخاری

طراح نمای ساختمان: مهندس فواد آذرهمایون

سرپرست اجرایی : آقای مجید زارعی

تاریخ اجرای پروژه : ۲ بهمن ۹۲

تاریخ اتمام پروژه : ۱۸ بهمن۹۲

محل اجرای پروژه ساختمانی: تهران – سعادت آباد – خیابان نهم – استخر ارم

اجرای نمای کامپوزیت ورودی استخر ارم

تصاویری از مراحل نماکاری و  اجرای نمای کامپوزیت سر در ورودی استخر ارم  سعادت آباد و  نحوه قرار گرفتنکامپوزیت  را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای این سر در  به روش filx می باشد که مطابق طرح سه بعدی نمای ساختمان پس از تایید کارفرمای محترم طی بازه حدودا دو هفته  پروژه تکمیل گردید.

اجرای نمای کامپوزیت ورودی استخر ارم سعادت آباد-۴۰ مترمربع نماسازی با ورق کامپوزیت به صورت سر در طبقاتی و به عبارتی تابلو به همراه حروف چلنیوم فارسی و انگلیسی  اجرا شده است.

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت

کارفرما : جناب آقای بلخاری

طراح نمای ساختمان: مهندس فواد آذرهمایون

سرپرست اجرایی : آقای مجید زارعی

تاریخ اجرای پروژه : ۲ بهمن ۹۲

تاریخ اتمام پروژه : ۱۸ بهمن۹۲

محل اجرای پروژه ساختمانی: تهران – سعادت آباد – خیابان نهم – استخر ارم

اجرای نمای کامپوزیت ورودی استخر ارم سعادت آباد
اجرای حروف چلنیوم  ورودی استخر ارم سعادت آباد

تصاویری از مراحل نماکاری و  اجرای نمای کامپوزیت سر در ورودی استخر ارم  سعادت آباد و  نحوه قرار گرفتنکامپوزیت  را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای این سر در  به روش filx می باشد که مطابق طرح سه بعدی نمای ساختمان پس از تایید کارفرمای محترم طی بازه حدودا دو هفته  پروژه تکمیل گردید.