اجرای نمای کامپوزیت سعادت آباد

اجرای نمای کامپوزیت سعادت آباد-۲۲۰ مترمربع نماسازی با چوب ترمو UTV به همراه ۲۵۰ مترمربع نماسازی با ورق کامپوزیت و ۴۰ مترمربع نماسازی با شیشه فریم‌لس

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت،چوب ترمو،شیشه فریم لس

کارفرما : جناب آقای رمضانی و شرکا

طراح نمای ساختمان: مهندس نازگل هژبری

سرپرست اجرایی : آقای باقر میرزایی (نمای کامپوزیت) و آقایان رضایی و قلندری (نمای چوب) و آقای فردین حسنی (نمای شیشه)

تاریخ اجرای پروژه : ۵ شهریور ۹۲

تاریخ اتمام پروژه : ۸ دی ۹۲

محل اجرای پروژه ساختمانی: تهران – سعادت‎آباد – شمال‌غربی چهارراه مسجد

اجرای نمای کامپوزیت سعادت آباد

اجرای نمای کامپوزیت سعادت آباد

تصاویری از مراحل فنی  اجرای نمای  کامپوزیت ،چوب ترمو و شیشه فریم لس  ساختمان چهارراه مسجد سعادت آباد  و نحوه قرار گرفتن ورق کامپوزیت و چوب ترمو را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای کامپوزیت این ساختمان ،روش Fix (فیکس ) می باشد. مطابق طرح سه بعدی نمای ساختمان پس از تایید کارفرمای محترم طی بازه حدودا ۴ ماهه پروژه تکمیل گردید.

اجرای نمای کامپوزیت سعادت آباد-۲۲۰ مترمربع نماسازی با چوب ترمو UTV به همراه ۲۵۰ مترمربع نماسازی با ورق کامپوزیت و ۴۰ مترمربع نماسازی با شیشه فریم‌لس

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت،چوب ترمو،شیشه فریم لس

کارفرما : جناب آقای رمضانی و شرکا

طراح نمای ساختمان: مهندس نازگل هژبری

سرپرست اجرایی : آقای باقر میرزایی (نمای کامپوزیت) و آقایان رضایی و قلندری (نمای چوب) و آقای فردین حسنی (نمای شیشه)

تاریخ اجرای پروژه : ۵ شهریور ۹۲

تاریخ اتمام پروژه : ۸ دی ۹۲

محل اجرای پروژه ساختمانی: تهران – سعادت‎آباد – شمال‌غربی چهارراه مسجد

اجرای نمای کامپوزیت سعادت آباد

اجرای نمای چوب ترمو سعادت آباد

اجرای نمای شیشه فریم لس سعادت آباد

تصاویری از مراحل فنی  اجرای نمای  کامپوزیت ،چوب ترمو و شیشه فریم لس  ساختمان چهارراه مسجد سعادت آباد  و نحوه قرار گرفتن ورق کامپوزیت و چوب ترمو را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای کامپوزیت این ساختمان ،روش Fix (فیکس ) می باشد. مطابق طرح سه بعدی نمای ساختمان پس از تایید کارفرمای محترم طی بازه حدودا ۴ ماهه پروژه تکمیل گردید.