اجرای نمای کامپوزیت سعادت آباد عابد

اجرای نمای کامپوزیت سعادت آباد عابد-۲۲۰ مترمربع نماسازی با چوب ترمو UTV به همراه ۲۵۰ مترمربع نماسازی با ورق کامپوزیت و ۴۰ مترمربع نماسازی با شیشه فریم‌لس

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت،چوب ترمو،شیشه فریم لس،سنگ آنتیک

کارفرما : جناب آقای عابد و شرکا

طراح نمای ساختمان: از طرف کارفرما معرفی گردید

سرپرست اجرایی : آقای باقر میرزایی (نمای کامپوزیت) و آقایان رضایی و قلندری (نمای چوب) و آقای فردین حسنی (نمای شیشه)

تاریخ اجرای پروژه : ۲۰ شهریور ۹۲

تاریخ اتمام پروژه : ۵ اسفند ۹۲

محل اجرای پروژه ساختمانی: تهران – سعادت آباد – بلوار دریا – نرسیده به چهارراه پاک‎نژاد

اجرای نمای کامپوزیت سعادت آباد عابد

اجرای نمای کامپوزیت سعادت آباد عابد

تصاویری از مراحل فنی  اجرای نمای  کامپوزیت ،چوب ترمو و شیشه فریم لس  ساختمان سعادت آباد و نحوه قرار گرفتن ورق کامپوزیت و چوب ترمو و شیشه فریم لس را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای کامپوزیت این ساختمان ،روش Fix (فیکس ) می باشد. مطابق طرح سه بعدی نمای ساختمان که از طرف  کارفرمای محترم ارائه گردید و طی بازه حدودا ۶ ماهه پروژه تکمیل گردید.

اجرای نمای کامپوزیت سعادت آباد-۲۲۰ مترمربع نماسازی با چوب ترمو UTV به همراه ۲۵۰ مترمربع نماسازی با ورق کامپوزیت و ۴۰ مترمربع

اجرای نمای کامپوزیت سعادت آباد عابد-۲۲۰ مترمربع نماسازی با چوب ترمو UTV به همراه ۲۵۰ مترمربع نماسازی با ورق کامپوزیت و ۴۰ مترمربع نماسازی با شیشه فریم‌لس

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت،چوب ترمو،شیشه فریم لس،سنگ آنتیک

کارفرما : جناب آقای عابد و شرکا

طراح نمای ساختمان: از طرف کارفرما معرفی گردید

سرپرست اجرایی : آقای باقر میرزایی (نمای کامپوزیت) و آقایان رضایی و قلندری (نمای چوب) و آقای فردین حسنی (نمای شیشه)

تاریخ اجرای پروژه : ۲۰ شهریور ۹۲

تاریخ اتمام پروژه : ۵ اسفند ۹۲

محل اجرای پروژه ساختمانی: تهران – سعادت آباد – بلوار دریا – نرسیده به چهارراه پاک‎نژاد

اجرای نمای کامپوزیت سعادت آباد

اجرای نمای کامپوزیت سعادت آباد
اجرای نمای چوب ترمو سعادت آباد
اجرای نمای شیشه فریم لس سعادت آباد

تصاویری از مراحل فنی  اجرای نمای  کامپوزیت ،چوب ترمو و شیشه فریم لس  ساختمان سعادت آباد و نحوه قرار گرفتن ورق کامپوزیت و چوب ترمو و شیشه فریم لس را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای کامپوزیت این ساختمان ،روش Fix (فیکس ) می باشد. مطابق طرح سه بعدی نمای ساختمان که از طرف  کارفرمای محترم ارائه گردید و طی بازه حدودا ۶ ماهه پروژه تکمیل گردید.

اجرای نمای کامپوزیت سعادت آباد-۲۲۰ مترمربع نماسازی با چوب ترمو UTV به همراه ۲۵۰ مترمربع نماسازی با ورق کامپوزیت و ۴۰ مترمربع