اجرای نمای کامپوزیت ساختمان ۵۵۵

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان ۵۵۵-۳۰۰ مترمربع نماسازی با ورق کامپوزیت و ۱۵۰ مترمربع نماسازی با شیشه فریم‌لس جهت بازسازی ساختمان ۵۵۵ خیابان آزادی

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت ، شیشه فریم لس

کارفرما : جناب آقای مهندس جوان‌مردی‌زاده

طراح نمای ساختمان: مهندس نیلوفر پارسا

سرپرست اجرایی :مهندس آمین پیرزاده

تاریخ اجرای پروژه : ۲۵ اردی‌بهشت ۹۳

تاریخ اتمام پروژه : ۳۰ مرداد ۹۳

محل اجرای پروژه ساختمانی: تهران – تقاطع خیابان آزادی و استاد معین – پلاک ۴۸۶

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان ۵۵۵

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان ۵۵۵

تصاویری از مراحل بازسازی ساختمان ۵۵۵ آزادی و  اجرای نمای کامپوزیت و شیشه فریم لس و نحوه قرار گرفتن ورق کامپوزیت را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای این ساختمان ،روش Fix (فیکس ) می باشد.مطابق طرح سه بعدی نمای ساختمان پس از تایید کارفرمای محترم طی بازه حدودا سه ماهه پروژه تکمیل گردید.

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان ۵۵۵-۳۰۰ مترمربع نماسازی با ورق کامپوزیت و ۱۵۰ مترمربع نماسازی با شیشه فریم‌لس جهت بازسازی ساختمان ۵۵۵ خیابان آزادی

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت ، شیشه فریم لس

کارفرما : جناب آقای مهندس جوان‌مردی‌زاده

طراح نمای ساختمان: مهندس نیلوفر پارسا

سرپرست اجرایی :مهندس آمین پیرزاده

تاریخ اجرای پروژه : ۲۵ اردی‌بهشت ۹۳

تاریخ اتمام پروژه : ۳۰ مرداد ۹۳

محل اجرای پروژه ساختمانی: تهران – تقاطع خیابان آزادی و استاد معین – پلاک ۴۸۶

تصاویری از مراحل بازسازی ساختمان ۵۵۵ آزادی و  اجرای نمای کامپوزیت و شیشه فریم لس و نحوه قرار گرفتن ورق کامپوزیت را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای این ساختمان ،روش Fix (فیکس ) می باشد.مطابق طرح سه بعدی نمای ساختمان پس از تایید کارفرمای محترم طی بازه حدودا سه ماهه پروژه تکمیل گردید.

اجرای نمای کامپوزیت