اجرای نمای کامپوزیت ساختمان یارندی

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان یارندی-۶۰۰ مترمربع نماسازی با ورق کامپوزیت و ۱۰۰ مترمربع  اجرا و نماسازی با پنجره آلومنیومی اختصاصی بازشو ریلی

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت

کارفرما : جناب آقای دکتر توکل

طراح نمای ساختمان: شرکت آرتان آرک پارسی

سرپرست اجرایی : آقای محمد مهرزاده (نمای کامپوزیت) و آقای فردین حسنی (پنجره)

تاریخ اجرای پروژه : ۲۵ خرداد ۹۲

تاریخ اتمام پروژه : ۲۰ مهر ۹۲

محل اجرای پروژه ساختمانی: تهران – خیابان شریعتی – بالاتر از سیدخندان – کوچه کریمی یارندی – پلاک ۵

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان یارندی

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان یارندی

تصاویری از مراحل فنی  اجرای نمای  کامپوزیت ساختمان یارندی و پنجره های اختصاصی و نحوه قرار گرفتن ورق کامپوزیت را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای این ساختمان ،روش Fix (فیکس ) می باشد.مطابق طرح سه بعدی نمای ساختمان پس از تایید کارفرمای محترم طی بازه حدودا سه ماهه پروژه تکمیل گردید.

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان یارندی-۶۰۰ مترمربع نماسازی با ورق کامپوزیت و ۱۰۰ مترمربع  اجرا و نماسازی با پنجره آلومنیومی اختصاصی بازشو ریلیجزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت

کارفرما : جناب آقای دکتر توکل

طراح نمای ساختمان: شرکت آرتان آرک پارسی

سرپرست اجرایی : آقای محمد مهرزاده (نمای کامپوزیت) و آقای فردین حسنی (پنجره)

تاریخ اجرای پروژه : ۲۵ خرداد ۹۲

تاریخ اتمام پروژه : ۲۰ مهر ۹۲

محل اجرای پروژه ساختمانی: تهران – خیابان شریعتی – بالاتر از سیدخندان – کوچه کریمی یارندی – پلاک ۵

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان یارندی

تصاویری از مراحل فنی  اجرای نمای  کامپوزیت ساختمان یارندی و پنجره های اختصاصی و نحوه قرار گرفتن ورق کامپوزیت را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای این ساختمان ،روش Fix (فیکس ) می باشد.مطابق طرح سه بعدی نمای ساختمان پس از تایید کارفرمای محترم طی بازه حدودا سه ماهه پروژه تکمیل گردید.