اجرای نمای کامپوزیت ساختمان کرج

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان کرج-۳۰۰ مترمربع نماسازی با ورق کامپوزیت

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت

کارفرما : جناب آقای کاظمی

طراح نمای ساختمان: مهندس ایمان مهدوی

سرپرست اجرایی : آقای رضا رضایی

تاریخ اجرای پروژه : ۲۰ تیر ۹۲

تاریخ اتمام پروژه : ۸ شهریور ۹۲

محل اجرای پروژه ساختمانی: کرج – عظیمیه – ۴۵ متری کاج – پلاک ۸۸

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان کرج

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان کرج

تصاویری از مراحل فنی  اجرای نمای  کامپوزیتساختمان آقای کاظمی در کرج  و نحوه قرار گرفتن ورق کامپوزیت  را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای کامپوزیت این ساختمان ،روش Fix (فیکس ) می باشد. مطابق طرح سه بعدی نمای ساختمان که از طرف  کارفرمای محترم ارائه گردید و طی بازه حدودا ۲ ماهه پروژه تکمیل گردید.

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان کرج-۳۰۰ مترمربع نماسازی با ورق کامپوزیت

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت

کارفرما : جناب آقای کاظمی

طراح نمای ساختمان: مهندس ایمان مهدوی

سرپرست اجرایی : آقای رضا رضایی

تاریخ اجرای پروژه : ۲۰ تیر ۹۲

تاریخ اتمام پروژه : ۸ شهریور ۹۲

محل اجرای پروژه ساختمانی: کرج – عظیمیه – ۴۵ متری کاج – پلاک ۸۸

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان کرج

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان کرج

تصاویری از مراحل فنی  اجرای نمای  کامپوزیتساختمان آقای کاظمی در کرج  و نحوه قرار گرفتن ورق کامپوزیت  را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای کامپوزیت این ساختمان ،روش Fix (فیکس ) می باشد. مطابق طرح سه بعدی نمای ساختمان که از طرف  کارفرمای محترم ارائه گردید و طی بازه حدودا ۲ ماهه پروژه تکمیل گردید.