اجرای نمای کامپوزیت ساختمان چهارباغ

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان چهارباغ-۴۰۰ مترمربع نماسازی با ورق کامپوزیت و ۵۰۰ مترمربع نماسازی با چوب ترمو SHP

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت،چوب ترمو shp

کارفرما : جناب آقای مهندس مهری و شرکا

طراح نمای ساختمان: مهندس فواد آذرهمایون

سرپرست اجرایی : آقای مجید زارعی (نمای کامپوزیت) و آقایان رضایی و قلندری (نمای چوب ترمو)

تاریخ اجرای پروژه : ۲۰ دی۹۲

محل اجرای پروژه ساختمانی: تهران – جنت‎آباد – چهارباغ شرقی – کوچه قماشی – پلاک ۲۲

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان چهارباغ

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان چهارباغ