اجرای نمای کامپوزیت ساختمان پزشکان

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان پزشکان-۹۰۰ مترمربع نماسازی با ورق کامپوزیت و ۴۰۰ مترمربع نماسازی با شیشه فریم‎لس در چندمین پروژه مشترک با کارفرمای محترم

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت ، شیشه فریم لس

کارفرما : جناب آقای مهندس شهاب زدوار

طراح نمای ساختمان: مهندس نازگل هژبری

سرپرست اجرایی :مهندس آمین پیرزاده

تاریخ اجرای پروژه : ۲۰ آبان ۹۲

تاریخ اتمام پروژه : ۱۰ مرداد ۹۳

محل اجرای پروژه ساختمانی: تهران – تهران‎نو – ایستگاه پل – خیابان مسیل باختر – خیابان سلیمی افضل – خیابان انصاری‎فر – نبش کوچه کریمی ثانی

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان پزشکان

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان پزشکان

تصاویری از مراحل نماسازی کلینیک و ساختمان پزشکان بهار تهران و  اجرای نمای کامپوزیت و شیشه فریم لس و نحوه قرار گرفتن ورق کامپوزیت را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای این ساختمان ،روش Fix (فیکس ) می باشد.مطابق طرح سه بعدی نمای ساختمان پس از تایید کارفرمای محترم طی بازه حدودا سه ماهه پروژه تکمیل گردید.

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان پزشکان بهار-۹۰۰ مترمربع نماسازی با ورق کامپوزیت و ۴۰۰ مترمربع نماسازی با شیشه فریم‎لس

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت ، شیشه فریم لس

کارفرما : جناب آقای مهندس شهاب زدوار

طراح نمای ساختمان: مهندس نازگل هژبری

سرپرست اجرایی :مهندس آمین پیرزاده

تاریخ اجرای پروژه : ۲۰ آبان ۹۲

تاریخ اتمام پروژه : ۱۰ مرداد ۹۳

محل اجرای پروژه ساختمانی: تهران – تهران‎نو – ایستگاه پل – خیابان مسیل باختر – خیابان سلیمی افضل – خیابان انصاری‎فر – نبش کوچه کریمی ثانی

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان پزشکان

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان پزشکان

تصاویری از مراحل نماسازی کلینیک و ساختمان پزشکان بهار تهران و  اجرای نمای کامپوزیت و شیشه فریم لس و نحوه قرار گرفتن ورق کامپوزیت را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای این ساختمان ،روش Fix (فیکس ) می باشد.مطابق طرح سه بعدی نمای ساختمان پس از تایید کارفرمای محترم طی بازه حدودا سه ماهه پروژه تکمیل گردید.