اجرای نمای کامپوزیت ساختمان پردیسان

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان پردیسان-۶۰۰ مترمربع نماسازی با ورق کامپوزیت

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت

کارفرما : جناب آقای ملاعباسی

طراح نمای ساختمان: مهندس نینا وشنیه -مهندس ایمان مهدوی

سرپرست اجرایی : آقای محمدی

تاریخ اجرای پروژه : ۵ مهر ۹۱

تاریخ اتمام پروژه : ۲۵ اسفند ۹۱

محل اجرای پروژه ساختمانی: تهران – سعادت آباد – بلوار دریا – نبش خیابان رامشه

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان پردیسان

تصاویری از مراحل فنی  اجرای نمای  کامپوزیت ساختمان پردیسان  و نحوه قرار گرفتن ورق کامپوزیت و چوب ترمو را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای کامپوزیت این ساختمان ،روش Fix (فیکس ) می باشد. مطابق طرح سه بعدی نمای ساختمان پس از تایید کارفرمای محترم طی بازه حدودا ۵ ماهه پروژه تکمیل گردید.

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان پردیسان-۶۰۰ مترمربع نماسازی با ورق کامپوزیت

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت

کارفرما : جناب آقای ملاعباسی

طراح نمای ساختمان: مهندس نینا وشنیه -مهندس ایمان مهدوی

سرپرست اجرایی : آقای محمدی

تاریخ اجرای پروژه : ۵ مهر ۹۱

تاریخ اتمام پروژه : ۲۵ اسفند ۹۱

محل اجرای پروژه ساختمانی: تهران – سعادت آباد – بلوار دریا – نبش خیابان رامشه

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان پردیسان

تصاویری از مراحل فنی  اجرای نمای  کامپوزیت ساختمان پردیسان  و نحوه قرار گرفتن ورق کامپوزیت و چوب ترمو را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای کامپوزیت این ساختمان ،روش Fix (فیکس ) می باشد. مطابق طرح سه بعدی نمای ساختمان پس از تایید کارفرمای محترم طی بازه حدودا ۵ ماهه پروژه تکمیل گردید.