اجرای نمای کامپوزیت ساختمان ناخدا

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان ناخدا همتی-۳۰۰ مترمربع نماسازی با ورق کامپوزیت  و استفاده از سنگ نراورتن،چوب ترمو در اجرای نمای تلفیقی

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت – چوب ترمو

کارفرما : جناب آقای مهندس قنبری

طراح نمای ساختمان: طرح از طرف کارفرما ارائه گردید.

سرپرست اجرایی : آقای سیدی

تاریخ اجرای پروژه : ۲۷ خرداد ۹۲

تاریخ اتمام پروژه : ۱۲ مهر ۹۲

محل اجرای پروژه ساختمانی: تهران – سعادت‎آباد – بلوار فرحزادی – خیابان ناخدا همتی – پلاک ۲۴

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان ناخدا

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان ناخدا همتی

تصاویری از مراحل فنی  اجرای نمای کامپوزیت و چوب ترمو ساختمان ناخدا همتی  و نحوه قرار گرفتن ورق کامپوزیت  را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای کامپوزیت این ساختمان ،روش Fix (فیکس ) می باشد. مطابق طرح سه بعدی نمای ساختمان که از طرف  کارفرمای محترم ارائه گردید و طی بازه حدودا ۱ ماهه پروژه تکمیل گردید

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان ناخدا همتی-۳۰۰ مترمربع نماسازی با ورق کامپوزیت  و استفاده از سنگ نراورتن،چوب ترمو در اجرای نمای تلفیقی

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت – چوب ترمو

کارفرما : جناب آقای مهندس قنبری

طراح نمای ساختمان: طرح از طرف کارفرما ارائه گردید.

سرپرست اجرایی : آقای سیدی

تاریخ اجرای پروژه : ۲۷ خرداد ۹۲

تاریخ اتمام پروژه : ۱۲ مهر ۹۲

محل اجرای پروژه ساختمانی: تهران – سعادت‎آباد – بلوار فرحزادی – خیابان ناخدا همتی – پلاک ۲۴

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان ناخدا

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان ناخدا همتی

تصاویری از مراحل فنی  اجرای نمای کامپوزیت و چوب ترمو ساختمان ناخدا همتی  و نحوه قرار گرفتن ورق کامپوزیت  را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای کامپوزیت این ساختمان ،روش Fix (فیکس ) می باشد. مطابق طرح سه بعدی نمای ساختمان که از طرف  کارفرمای محترم ارائه گردید و طی بازه حدودا ۱ ماهه پروژه تکمیل گردید