اجرای نمای کامپوزیت ساختمان ققنوس

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان ققنوس-۳۶۰ مترمربع نماسازی با ورق کامپوزیت

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت

کارفرما : هیئت مدیره ساختمان ققنوس

طراح نمای ساختمان: مهندس نینا وشنیه

سرپرست اجرایی :آقای علی محمدی

تاریخ اجرای پروژه : ۱۸ آذر ۹۱

تاریخ اتمام پروژه : ۵ اسفند ۹۱

محل اجرای پروژه ساختمانی: تهران – سعادت‎آباد – بلوار دریا – نرسیده به چهارراه پاک‌نژاد

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان ققنوس

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان ققنوس

تصاویری از مراحل بازسازی ساختمان ققنوس و  اجرای نمای کامپوزیت  نحوه قرار گرفتن ورق کامپوزیت را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای این ساختمان ،روش Fix (فیکس ) می باشد.مطابق طرح سه بعدی ارایه شده به کارفرمای محترم و تایید طرح،طی بازه حدودا سه ماهه پروژه تکمیل گردید.

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان ققنوس-۳۶۰ مترمربع نماسازی با ورق کامپوزیت

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت

کارفرما : هیئت مدیره ساختمان ققنوس

طراح نمای ساختمان: مهندس نینا وشنیه

سرپرست اجرایی :آقای علی محمدی

تاریخ اجرای پروژه : ۱۸ آذر ۹۱

تاریخ اتمام پروژه : ۵ اسفند ۹۱

محل اجرای پروژه ساختمانی: تهران – سعادت‎آباد – بلوار دریا – نرسیده به چهارراه پاک‌نژاد

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان ققنوس

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان ققنوس

تصاویری از مراحل بازسازی ساختمان ققنوس و  اجرای نمای کامپوزیت  نحوه قرار گرفتن ورق کامپوزیت را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای این ساختمان ،روش Fix (فیکس ) می باشد.مطابق طرح سه بعدی ارایه شده به کارفرمای محترم و تایید طرح،طی بازه حدودا سه ماهه پروژه تکمیل گردید.