اجرای نمای کامپوزیت ساختمان بوستان

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان بوستان-۷۲۰ مترمربع نماسازی با ورق کامپوزیت

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت

کارفرما : جناب آقای رهبان

طراح نمای ساختمان: طرح از طرف کارفرما ارائه گردید.

سرپرست اجرایی :آقای کیومرث رضایی

تاریخ اجرای پروژه : ۸ اردیبهشت۹۱

تاریخ اتمام پروژه : ۲۳ مرداد ۹۱

محل اجرای پروژه ساختمانی: تهران – شهرک غرب – بلوار فرحزادی – نبش بوستان دوم شرقی

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان بوستان

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان بوستان

تصاویری از مراحل بازسازی ساختمان بوستان و  اجرای نمای کامپوزیت و شیشه فریم لس و نحوه قرار گرفتن ورق کامپوزیت را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای این ساختمان ،روش Fix (فیکس ) می باشد.مطابق طرح سه بعدی ارایه شده توسط کارفرمای محترم طی بازه حدودا چهار ماهه پروژه تکمیل گردید.

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان بوستان-۷۲۰ مترمربع نماسازی با ورق کامپوزیت

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت

کارفرما : جناب آقای رهبان

طراح نمای ساختمان: طرح از طرف کارفرما ارائه گردید.

سرپرست اجرایی :آقای کیومرث رضایی

تاریخ اجرای پروژه : ۸ اردیبهشت۹۱

تاریخ اتمام پروژه : ۲۳ مرداد ۹۱

محل اجرای پروژه ساختمانی: تهران – شهرک غرب – بلوار فرحزادی – نبش بوستان دوم شرقی

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان بوستان

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان بوستان

تصاویری از مراحل بازسازی ساختمان بوستان و  اجرای نمای کامپوزیت و شیشه فریم لس و نحوه قرار گرفتن ورق کامپوزیت را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای این ساختمان ،روش Fix (فیکس ) می باشد.مطابق طرح سه بعدی ارایه شده توسط کارفرمای محترم طی بازه حدودا چهار ماهه پروژه تکمیل گردید.