اجرای نمای کامپوزیت ساختمان بهار

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان بهار-۹۰۰ مترمربع نماسازی با شیشه از نوع فریم‌لس و تامین مصالح ۳۰۰۰ مترمربع ورق کامپوزیت از نوع نانو کامپوزیت

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : کامپوزیت نانو-شیشه فریم لس

کارفرما : جناب آقای دکتر ابطحی

طراح نمای ساختمان: شرکت آرتان آرک پارسی

سرپرست اجرایی :آقای فردین حسنی

تاریخ اجرای پروژه : ۲۰ اردیبهشت۹۲

تاریخ اتمام پروژه : ۷ مرداد ۹۲

محل اجرای پروژه ساختمانی: تهران – اتوبان اشرفی اصفهانی – ابتدای بلوار مرزداران

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان بهار

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان بهار

تصاویری از مراحل اجرای نمای کامپوزیت و شیشه فریم لس ساختمان بهارو نحوه قرار گرفتن ورق کامپوزیت را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای این ساختمان ،روش Fix (فیکس ) می باشد.مطابق طرح سه بعدی نمای ساختمان پس از تایید کارفرمای محترم طی بازه حدودا سه ماهه پروژه تکمیل گردید.

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان بهار-۹۰۰ مترمربع نماسازی با شیشه از نوع فریم‌لس و تامین مصالح ۳۰۰۰ مترمربع ورق کامپوزیت از نوع نانو کامپوزیت

متریال استفاده شده : کامپوزیت نانو-شیشه فریم لس

کارفرما : جناب آقای دکتر ابطحی

طراح نمای ساختمان: شرکت آرتان آرک پارسی

سرپرست اجرایی :آقای فردین حسنی

تاریخ اجرای پروژه : ۲۰ اردیبهشت۹۲

تاریخ اتمام پروژه : ۷ مرداد ۹۲

محل اجرای پروژه ساختمانی: تهران – اتوبان اشرفی اصفهانی – ابتدای بلوار مرزداران

اجرای نمای شیشه فریم لس ساختمان بهار

تصاویری از مراحل اجرای نمای کامپوزیت و شیشه فریم لس ساختمان بهارو نحوه قرار گرفتن ورق کامپوزیت را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای این ساختمان ،روش Fix (فیکس ) می باشد.مطابق طرح سه بعدی نمای ساختمان پس از تایید کارفرمای محترم طی بازه حدودا سه ماهه پروژه تکمیل گردید.