اجرای نمای کامپوزیت ساختمان بلوگا

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان بلوگا زعفرانیه-۴۳۰ مترمربع نماسازی تلفیقی با ورق کامپوزیت و نمای  آجری

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : کامپوزیت- آجر

کارفرما : جناب آقای مهندس عباس کریمیان

طراح نمای ساختمان: طرح از طرف کارفرما ارائه گردید.

سرپرست اجرایی :آقای کیومرث رضایی

تاریخ اجرای پروژه : ۲۷ آبان ۹۱

تاریخ اتمام پروژه : ۵ بهمن ۹۱

محل اجرای پروژه ساختمانی: تهران – خیابان ولی‎عصر – خیابان زعفرانیه – خیابان مقدس اردبیلی

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان بلوگا زعفرانیه
اجرای نمای آجر ساختمان بلوگا زعفرانیه

تصاویری از مراحل نماکاری و اجرای نمای کامپوزیت و آجر و نحوه قرار گرفتن نمای تلفیقی را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای کامپوزیت این ساختمان به صورت fix میباشد.مطابق طرح سه بعدی نمای ساختمان پس از ارائه توسط کارفرمای محترم طی بازه حدودا سه ماهه تکمیل گردید.

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان بلوگا زعفرانیه-۴۳۰ مترمربع نماسازی تلفیقی با ورق کامپوزیت و نمای  آجری

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : کامپوزیت- آجر

کارفرما : جناب آقای مهندس عباس کریمیان

طراح نمای ساختمان: طرح از طرف کارفرما ارائه گردید.

سرپرست اجرایی :آقای کیومرث رضایی

تاریخ اجرای پروژه : ۲۷ آبان ۹۱

تاریخ اتمام پروژه : ۵ بهمن ۹۱

محل اجرای پروژه ساختمانی: تهران – خیابان ولی‎عصر – خیابان زعفرانیه – خیابان مقدس اردبیلی

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان بلوگا

تصاویری از مراحل نماکاری و اجرای نمای کامپوزیت و آجر و نحوه قرار گرفتن نمای تلفیقی را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای کامپوزیت این ساختمان به صورت fix میباشد.مطابق طرح سه بعدی نمای ساختمان پس از ارائه توسط کارفرمای محترم طی بازه حدودا سه ماهه تکمیل گردید.