اجرای نمای کامپوزیت ساختمان اخوت

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان اخوت-۶۲۰ مترمربع نماسازی با ورق کامپوزیت، ۳۰۰ مترطول نماسازی با لوور آلومینیومی

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت ، لوور آلومینیومی

کارفرما : جناب آقای مهری

طراح نمای ساختمان: مهندس فواد آذرهمایون

سرپرست اجرایی :مهندس آمین پیرزاده

تاریخ اجرای پروژه : ۲۳ بهمن ۹۳

محل اجرای پروژه ساختمانی: تهران – تهرانپارس – خیابان اخوت – نبش ۲۲۰

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان اخوت

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان اخوت

تصاویری از مراحل اجرای نمای ساختمان اخوت و  اجرای نمای کامپوزیت و شیشه فریم لس و نحوه قرار گرفتن ورق کامپوزیت را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای این ساختمان ،روش Fix (فیکس ) می باشد.مطابق طرح سه بعدی نمای ساختمان پس از تایید کارفرمای محترم طی بازه حدودا سه ماهه پروژه تکمیل گردید.

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان اخوت-۶۲۰ مترمربع نماسازی با ورق کامپوزیت، ۳۰۰ مترطول نماسازی با لوور آلومینیومی

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت ، لوور آلومینیومی

کارفرما : جناب آقای مهری

طراح نمای ساختمان: مهندس فواد آذرهمایون

سرپرست اجرایی :مهندس آمین پیرزاده

تاریخ اجرای پروژه : ۲۳ بهمن ۹۳

محل اجرای پروژه ساختمانی: تهران – تهرانپارس – خیابان اخوت – نبش ۲۲۰

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان اخوت

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان اخوت

تصاویری از مراحل  اجرای نمای ساختمان اخوت و  اجرای نمای کامپوزیت و شیشه فریم لس و نحوه قرار گرفتن ورق کامپوزیت را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای این ساختمان ،روش Fix (فیکس ) می باشد.مطابق طرح سه بعدی نمای ساختمان پس از تایید کارفرمای محترم طی بازه حدودا سه ماهه پروژه تکمیل گردید.