اجرای نمای کامپوزیت رستوران گیلانه

اجرای نمای کامپوزیت رستوران گیلانه-۲۰۰ مترمربع نماسازی پوششی و بازسازی برای بخش فرسوده نمای شمالی رستوران گیلانه شعبه خیابان جردن تهران

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت

کارفرما : مدیریت رستوران گیلانه

طراح نمای ساختمان: مهندس ایمان مهدوی

سرپرست اجرایی : مهندس محمد مهرزاده

تاریخ اجرای پروژه : ۹ اردیبهشت۹۲

تاریخ اتمام پروژه : ۳۰ خرداد ۹۲

محل اجرای پروژه ساختمانی: تهران – خیابان جردن – بلوار صبا – درب شمالی رستوران گیلانه

اجرای نمای کامپوزیت رستوران گیلانه

اجرای نمای کامپوزیت رستوران گیلانه

تصاویری از مراحل فنی  اجرای نمای  کامپوزیتساختمان آقای کاظمی در کرج  و نحوه قرار گرفتن ورق کامپوزیت  را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای کامپوزیت این ساختمان ،روش Fix (فیکس ) می باشد. مطابق طرح سه بعدی نمای ساختمان که از طرف  کارفرمای محترم ارائه گردید و طی بازه حدودا ۲ ماهه پروژه تکمیل گردید

 

اجرای نمای کامپوزیت رستوران گیلانه-۲۰۰ مترمربع نماسازی پوششی و بازسازی برای بخش فرسوده نمای شمالی رستوران گیلانه شعبه خیابان جردن تهران

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت

کارفرما : مدیریت رستوران گیلانه

طراح نمای ساختمان: مهندس ایمان مهدوی

سرپرست اجرایی : مهندس محمد مهرزاده

تاریخ اجرای پروژه : ۹ اردیبهشت۹۲

تاریخ اتمام پروژه : ۳۰ خرداد ۹۲

محل اجرای پروژه ساختمانی: تهران – خیابان جردن – بلوار صبا – درب شمالی رستوران گیلانه

اجرای نمای کامپوزیت رستوران گیلانه

اجرای نمای کامپوزیت رستوران گیلانه

تصاویری از مراحل فنی  اجرای نمای  کامپوزیت در قالب بازسازی نمای قدیمی رستوران گیلانه شعبه جردن تهران  و نحوه قرار گرفتن ورق کامپوزیت  را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای کامپوزیت این ساختمان ،روش Fix (فیکس ) می باشد. مطابق طرح سه بعدی نمای ساختمان که از طرف  کارفرمای محترم ارائه گردید و طی بازه حدودا ۲ ماهه پروژه تکمیل گردید