اجرای نمای کامپوزیت تاکسی‌بار تهران

اجرای نمای کامپوزیت تاکسی‌بار تهران-۳۰۰۰ مترمربع نماسازی با ورق کامپوزیت و ۷۰۰ مترمربع نماسازی با شیشه فریم‎لس جهت بازسازی ساختمان این پروژه انچام گرفت.

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت ، شیشه فریم لس

کارفرما : شرکت تعاونی تاکسی‎بار تهران (جناب آقای دکتر هوشمندیار)

طراح نمای ساختمان: مهندس فواد آذرهمایون

سرپرست اجرایی :آقایان محمد امیدی و مجید زارعی (نمای کامپوزیت) و آقای فردین حسنی (نمای شیشه)

تاریخ اجرای پروژه : ۱۰ مهر ۹۲

تاریخ اتمام پروژه : ۵ مرداد ۹۳

محل اجرای پروژه ساختمانی: تهران – خیابان دماوند – نرسیده به سه‎راه اتحاد

اجرای نمای کامپوزیت تاکسی‌بار تهران

اجرای نمای کامپوزیت تاکسی‌بار تهران

تصاویری از مراحل بازسازی بنای قدیمی ساختمان تاکسی‌بار تهران و  اجرای نمای کامپوزیت و شیشه فریم لس و نحوه قرار گرفتن ورق کامپوزیت را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای این ساختمان ،روش Fix (فیکس ) می باشد.مطابق طرح سه بعدی نمای ساختمان پس از تایید کارفرمای محترم طی بازه حدودا سه ماهه پروژه تکمیل گردید.

اجرای نمای کامپوزیت تاکسی‌بار تهران-۳۰۰۰ مترمربع نماسازی با ورق کامپوزیت و ۷۰۰ مترمربع نماسازی با شیشه فریم‎لس جهت بازسازی ساختمان این پروژه انچام گرفت.

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت ، شیشه فریم لس

کارفرما : شرکت تعاونی تاکسی‎بار تهران (جناب آقای دکتر هوشمندیار)

طراح نمای ساختمان: مهندس فواد آذرهمایون

سرپرست اجرایی :آقایان محمد امیدی و مجید زارعی (نمای کامپوزیت) و آقای فردین حسنی (نمای شیشه)

تاریخ اجرای پروژه : ۱۰ مهر ۹۲

تاریخ اتمام پروژه : ۵ مرداد ۹۳

محل اجرای پروژه ساختمانی: تهران – خیابان دماوند – نرسیده به سه‎راه اتحاد

اجرای نمای کامپوزیت تاکسی‌بار تهران

اجرای نمای کامپوزیت تاکسی‌بار تهران

تصاویری از مراحل بازسازی بنای قدیمی ساختمان تاکسی‌بار تهران و  اجرای نمای کامپوزیت و شیشه فریم لس و نحوه قرار گرفتن ورق کامپوزیت را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای این ساختمان ،روش Fix (فیکس ) می باشد.مطابق طرح سه بعدی نمای ساختمان پس از تایید کارفرمای محترم طی بازه حدودا سه ماهه پروژه تکمیل گردید.