اجرای نمای کامپوزیت برگرلند

اجرای نمای کامپوزیت برگرلند-۱۳۰ متر مربع نماسازی با ورق کامپوزیت و در نهایت اجرا به صورت تلفیقی با آجر-پروژه مورد نظر مربوط به برگرلند شعبه سعادت آباد می باشد.

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت -آجر

کارفرما : مدیریت رستوران برگرلند جناب آقای مهندس خشایار مرادی

طراح نمای ساختمان: مهندس نازگل هژبری

سرپرست اجرایی : مهندس آمین پیرزاده

تاریخ اجرای پروژه : ۳۰ دی ۹۲

تاریخ اتمام پروژه : ۲ اردیبهشت ۹۳

محل اجرای پروژه ساختمانی: تهران – سعادت‌آباد – بالاتر از چهارراه مسجد – نبش خیابان سی‌ام

اجرای نمای کامپوزیت برگرلند

اجرای نمای کامپوزیت برگرلند

تصاویری از مراحل فنی  اجرای نمای  کامپوزیت و آجر رستوران سعادت آباد و نحوه قرار گرفتن ورق کامپوزیت ،آجر و پروفیل استفاده شده  را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای کامپوزیت این ساختمان ،روش Fix (فیکس ) می باشد. مطابق طرح سه بعدی نمای ساختمان که از طرف  کارفرمای محترم ارائه گردید و طی بازه حدودا ۶ ماهه پروژه تکمیل گردید.

 

اجرای نمای کامپوزیت برگرلند-۱۳۰ متر مربع نماسازی با ورق کامپوزیت و در نهایت اجرا به صورت تلفیقی با آجر-پروژه مورد نظر مربوط به برگرلند شعبه سعادت آباد می باشد.

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت -آجر

کارفرما : مدیریت رستوران برگرلند جناب آقای مهندس خشایار مرادی

طراح نمای ساختمان: مهندس نازگل هژبری

سرپرست اجرایی : مهندس آمین پیرزاده

تاریخ اجرای پروژه : ۳۰ دی ۹۲

تاریخ اتمام پروژه : ۲ اردیبهشت ۹۳

محل اجرای پروژه ساختمانی: تهران – سعادت‌آباد – بالاتر از چهارراه مسجد – نبش خیابان سی‌ام

اجرای نمای کامپوزیت برگرلند

اجرای نمای کامپوزیت برگرلند

اجرای نمای آجر برگرلند

تصاویری از مراحل فنی  اجرای نمای  کامپوزیت و آجر رستوران سعادت آباد و نحوه قرار گرفتن ورق کامپوزیت ،آجر و پروفیل استفاده شده  را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای کامپوزیت این ساختمان ،روش Fix (فیکس ) می باشد. مطابق طرح سه بعدی نمای ساختمان که از طرف  کارفرمای محترم ارائه گردید و طی بازه حدودا ۶ ماهه پروژه تکمیل گردید.