اجرای نمای کامپوزیت بانک رسالت

اجرای نمای کامپوزیت بانک رسالت شعبه مرزداران-۴۵۰۰ مترمربع نماسازی با ورق کامپوزیت و ۱۰۰ مترطول نماسازی با لوور آلومینیومی و شیشه فریم لس

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت ،لوور آلومینیومی ، شیشه فریم لس

کارفرما : جناب آقای دکتر شهرآبادی

طراح نمای ساختمان: از طرف کارفرما ارائه گردید.

سرپرست اجرایی :آقای کیومرث رضایی

تاریخ اجرای پروژه : ۱۲ بهمن ۹۱

تاریخ اتمام پروژه : ۲۰ فروردین ۹۲

محل اجرای پروژه ساختمانی: تهران – اتوبان اشرفی اصفهانی – نبش خیابان مرزداران

اجرای نمای کامپوزیت بانک رسالت

اجرای نمای کامپوزیت بانک رسالت شعبه مرزداران

اجرای لوور آلومینیومی بانک رسال شعبه مرزداران

تصاویری از مراحل نماسازی ساختمان بانک رسالت شعبه مرزداران  و  اجرای نمای کامپوزیت و لوور آلومینیومی و نحوه قرار گرفتن ورق کامپوزیت را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای این ساختمان ،روش Fix (فیکس ) می باشد.مطابق طرح سه بعدی نمای ساختمان ارائه شده از سوی  کارفرمای محترم طی بازه حدودا سه ماهه پروژه تکمیل گردید.

اجرای نمای کامپوزیت بانک رسالت شعبه مرزداران-۴۵۰۰ مترمربع نماسازی با ورق کامپوزیت و ۱۰۰ مترطول نماسازی با لوور آلومینیومی و شیشه فریم لس

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت ،لوور آلومینیومی ، شیشه فریم لس

کارفرما : جناب آقای دکتر شهرآبادی

طراح نمای ساختمان: از طرف کارفرما ارائه گردید.

سرپرست اجرایی :آقای کیومرث رضایی

تاریخ اجرای پروژه : ۱۲ بهمن ۹۱

تاریخ اتمام پروژه : ۲۰ فروردین ۹۲

محل اجرای پروژه ساختمانی: تهران – اتوبان اشرفی اصفهانی – نبش خیابان مرزداران

اجرای نمای کامپوزیت بانک رسالت

اجرای نمای کامپوزیت بانک رسالت

تصاویری از مراحل نماسازی ساختمان بانک رسالت شعبه مرزداران  و  اجرای نمای کامپوزیت و لوور آلومینیومی و نحوه قرار گرفتن ورق کامپوزیت را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای این ساختمان ،روش Fix (فیکس ) می باشد.مطابق طرح سه بعدی نمای ساختمان ارائه شده از سوی  کارفرمای محترم طی بازه حدودا سه ماهه پروژه تکمیل گردید.