اجرای نمای کامپوزیت باشگاه انقلاب

اجرای نمای کامپوزیت باشگاه انقلاب کیاموتورز-۲۰۰ مترمربع نماسازی با ورق کامپوزیت که به صورت بازسازی نما و اجرای نمای نورد انجام شده است.

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت

کارفرما : جناب آقای مهندس قنبری

طراح نمای ساختمان: طرح از طرف کارفرما ارائه گردید.

سرپرست اجرایی : آقای کیومرث رضایی

تاریخ اجرای پروژه : ۲۷ خرداد ۹۲

تاریخ اتمام پروژه : ۲ مرداد ۹۲

محل اجرای پروژه ساختمانی: تهران – خیابان سئول –  باشگاه ورزشی انقلاب – ابتدای جاده سلامتی

اجرای نمای کامپوزیت باشگاه انقلاب

اجرای نمای کامپوزیت باشگاه انقلاب

تصاویری از مراحل فنی  اجرای نمای کامپوزیت کیاموتورز باشگاه انقلاب  و نحوه قرار گرفتن ورق کامپوزیت  را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای کامپوزیت این ساختمان ،روش Fix (فیکس ) می باشد. مطابق طرح سه بعدی نمای ساختمان که از طرف  کارفرمای محترم ارائه گردید و طی بازه حدودا ۱ ماهه پروژه تکمیل گردید

اجرای نمای کامپوزیت باشگاه انقلاب کیاموتورز-۲۰۰ مترمربع نماسازی با ورق کامپوزیت که به صورت بازسازی نما و اجرای نمای نورد انجام شده است.

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت

کارفرما : جناب آقای مهندس قنبری

طراح نمای ساختمان: طرح از طرف کارفرما ارائه گردید.

سرپرست اجرایی : آقای کیومرث رضایی

تاریخ اجرای پروژه : ۲۷ خرداد ۹۲

تاریخ اتمام پروژه : ۲ مرداد ۹۲

محل اجرای پروژه ساختمانی: تهران – خیابان سئول –  باشگاه ورزشی انقلاب – ابتدای جاده سلامتی

اجرای نمای کامپوزیت باشگاه انقلاب

اجرای نمای کامپوزیت باشگاه انقلاب

تصاویری از مراحل فنی  اجرای نمای کامپوزیت کیاموتورز باشگاه انقلاب  و نحوه قرار گرفتن ورق کامپوزیت  را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای کامپوزیت این ساختمان ،روش Fix (فیکس ) که ورق ها به صورت نورد خم شده می باشد. مطابق طرح سه بعدی نمای ساختمان که از طرف  کارفرمای محترم ارائه گردید و طی بازه حدودا ۱ ماهه پروژه تکمیل گردید