اجرای نمای کامپوزیت اندیشه عمران

اجرای نمای کامپوزیت اندیشه عمران-۳۰۰ مترمربع نماسازی با ورق کامپوزیت و ۱۵۰ مترمربع نماسازی با شیشه فریم‌لس جهت بازسازی ساختمان شرکت اندیشه عمران محیط

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت ، شیشه فریم لس

کارفرما : جناب آقای دکتر شهرآبادی

طراح نمای ساختمان: مهندس نیلوفر پارسا

سرپرست اجرایی :مهندس آمین پیرزاده

تاریخ اجرای پروژه : ۱۲ اسفند ۹۲

تاریخ اتمام پروژه : ۱۵ اردیبهشت ۹۳

محل اجرای پروژه ساختمانی: تهران – خیابان تخت طاووس – خیابان میرعماد – کوچه دوم – پلاک ۶

اجرای نمای کامپوزیت اندیشه عمران

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان اندیشه عمران

تصاویری از مراحل بازسازی ساختمان اندیشه عمران محیط و  اجرای نمای کامپوزیت و شیشه فریم لس و نحوه قرار گرفتن ورق کامپوزیت را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای این ساختمان ،روش Fix (فیکس ) می باشد.مطابق طرح سه بعدی نمای ساختمان پس از تایید کارفرمای محترم طی بازه حدودا سه ماهه پروژه تکمیل گردید.

 

اجرای نمای کامپوزیت اندیشه عمران-۳۰۰ مترمربع نماسازی با ورق کامپوزیت و ۱۵۰ مترمربع نماسازی با شیشه فریم‌لس جهت بازسازی ساختمان شرکت اندیشه عمران محیط

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت ، شیشه فریم لس

کارفرما : جناب آقای دکتر شهرآبادی

طراح نمای ساختمان: مهندس نیلوفر پارسا

سرپرست اجرایی :مهندس آمین پیرزاده

تاریخ اجرای پروژه : ۱۲ اسفند ۹۲

تاریخ اتمام پروژه : ۱۵ اردیبهشت ۹۳

محل اجرای پروژه ساختمانی: تهران – خیابان تخت طاووس – خیابان میرعماد – کوچه دوم – پلاک ۶

اجرای نمای کامپوزیت اندیشه عمران

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان اندیشه عمران

تصاویری از مراحل بازسازی ساختمان اندیشه عمران محیط و  اجرای نمای کامپوزیت و شیشه فریم لس و نحوه قرار گرفتن ورق کامپوزیت را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای این ساختمان ،روش Fix (فیکس ) می باشد.مطابق طرح سه بعدی نمای ساختمان پس از تایید کارفرمای محترم طی بازه حدودا سه ماهه پروژه تکمیل گردید.