اجرای نمای چوب ترمو رستوران کازیوه

اجرای نمای چوب ترمو رستوران کازیوه سعادت آباد-۲۰۰ مترمربع نماسازی چوب ترمو وود  shp و چینش به صورت الواری و افقی که به صورت فارسی بر با فاصله های ۵ سانتیمتری

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : چوب ترمو وود (shp termo wood )

کارفرما : گروه مجموعه رستوران‎های کازیوه

طراح نمای ساختمان: از طرف کارفرما ارائه گردید.

سرپرست اجرایی :آقایان رضایی و قلندری

تاریخ اجرای پروژه : ۲۰ خرداد ۹۲

تاریخ اتمام پروژه : ۷ شهریور ۹۲

محل اجرای پروژه ساختمانی: تهران – سعادت‎آباد – بلوار دریا – نبش خیابان رامشهاجرای نمای چوب ترمو رستوران کازیوه

اجرای نمای چوب ترمو رستوران کازیوه

تصاویری از مراحل نماکاری و  اجرای نمای چوب ترمو ی  رستوران کازیوه شعبه سعادت آباد و  نحوه قرار گرفتن چوب را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای این رستوران به صورت چینش به طور افقی و به صورت فارسی بر  می باشد.مطابق طرح سه بعدی نمای ساختمان پس از تایید کارفرمای محترم طی بازه حدودا سه ماهه پروژه تکمیل گردید.

اجرای نمای چوب ترمو رستوران کازیوه سعادت آباد-۲۰۰ مترمربع نماسازی چوب ترمو وود  shp و چینش به صورت الواری و افقی که به صورت فارسی بر با فاصله های ۵ سانتیمتری

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : چوب ترمو وود (shp termo wood )

کارفرما : گروه مجموعه رستوران‎های کازیوه

طراح نمای ساختمان: از طرف کارفرما ارائه گردید.

سرپرست اجرایی :آقایان رضایی و قلندری

تاریخ اجرای پروژه : ۲۰ خرداد ۹۲

تاریخ اتمام پروژه : ۷ شهریور ۹۲

محل اجرای پروژه ساختمانی: تهران – سعادت‎آباد – بلوار دریا – نبش خیابان رامشهاجرای نمای چوب ترمو رستوران کازیوه

اجرای نمای چوب ترمو رستوران کازیوه

تصاویری از مراحل نماکاری و  اجرای نمای چوب ترمو ی  رستوران کازیوه شعبه سعادت آباد و  نحوه قرار گرفتن چوب را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای این رستوران به صورت چینش به طور افقی و به صورت فارسی بر  می باشد.مطابق طرح سه بعدی نمای ساختمان پس از تایید کارفرمای محترم طی بازه حدودا سه ماهه پروژه تکمیل گردید.