اجرای تابلوی کامپوزیت مجتمع پایدار

اجرای تابلوی کامپوزیت مجتمع پایدار سعادت آباد-استفاده از ۲۰متر مربع ورق کامپوزیت و ۲۰ متر مربع چوب ترمو وود جهت تابلوی کامپوزیت مجتمع تجاری پایدار و فروشگاه مانتوی آی تک

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت -چوب ترمو

کارفرما : جناب آقای سلیمانی فر

طراح نمای ساختمان: مهندس ایمان مهدوی

سرپرست اجرایی : مهندس مهدی مالامیری

تاریخ اجرای پروژه : ۲۴ خرداد ۹۵

تاریخ اتمام پروژه : ۲۵ خرداد ۹۵

محل اجرای پروژه ساختمانی: تهران – سعادت‌آباد – میدان کاج

اجرای تابلوی کامپوزیت مجتمع پایدار

اجرای تابلوی کامپوزیت مجتمع پایدار

اجرای تابلوی چوب ترمو فروشگاه ای تک

تصاویری از مراحل فنی  اجرای نمای  کامپوزیت و چوب ترمو  و نحوه قرار گرفتن ورق کامپوزیت و چوب ترمو  استفاده شده  را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای کامپوزیت این ساختمان ،روش Fix (فیکس ) می باشد. مطابق طرح سه بعدی نمای ساختمان که از طرف  کارفرمای محترم ارائه گردید و طی بازه حدودا یک روز پروژه تکمیل گردید.

اجرای تابلوی کامپوزیت مجتمع پایدار سعادت آباد-استفاده از ۲۰متر مربع ورق کامپوزیت و ۲۰ متر مربع چوب ترمو وود جهت تابلوی کامپوزیت مجتمع تجاری پایدار و فروشگاه مانتوی آی تک

جزئیات اجرای پروژه:

متریال استفاده شده : ورق کامپوزیت -چوب ترمو

کارفرما : جناب آقای سلیمانی فر

طراح نمای ساختمان: مهندس ایمان مهدوی

سرپرست اجرایی : مهندس مهدی مالامیری

تاریخ اجرای پروژه : ۲۴ خرداد ۹۵

تاریخ اتمام پروژه : ۲۵ خرداد ۹۵

محل اجرای پروژه ساختمانی: تهران – سعادت‌آباد – میدان کاج

اجرای تابلوی کامپوزیت مجتمع پایدار

اجرای تابلوی چوب ترمو فروشگاه ای تک

تصاویری از مراحل فنی  اجرای نمای  کامپوزیت و چوب ترمو  و نحوه قرار گرفتن ورق کامپوزیت و چوب ترمو  استفاده شده  را مشاهده می نمایید.روش استفاده شده در نمای کامپوزیت این ساختمان ،روش Fix (فیکس ) می باشد. مطابق طرح سه بعدی نمای ساختمان که از طرف  کارفرمای محترم ارائه گردید و طی بازه حدودا یک روز پروژه تکمیل گردید.